Socorrisme

GM Salvament i socorrisme (cicle inicial - piscina)

Ensenyaments esportius

Certificat de primer nivell en Salvament i Socorrisme

Ensenyaments esportius

Salvament i socorrisme

Modalitat: 

Presencial

Durada: 

495

Hores pràctiques: 

115

Hores presencials : 
380

El Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport. Forma part dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

El Cicle Inicial té una durada de 375 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

→ Certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme .

El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (cicle inicial + cicle final).

Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El curs s'imparteix entre els mesos d'octubre i desembre de 2018 en horari de tardes a Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L'Esportiu de Llinars)

Calendari: del 8 d'octubre al 21 de desembre de 2018

Horari: a partir de les 15h

Aquest curs té continuitat amb el Cicle Final del GM de Salvament i Socorrisme, que s'impartirà entre els mesos de gener i juny de 2019.

 

Per accedir al Cicle Inicial cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés:

 • Superar la prova d'accés del Departament d'Ensenyament que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva.Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicia

Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Inscripcions: del 3 al 12 de setembre 2018

Realització de les proves: del 22 al 30 de setembre de 2018 (veure centre i dates de les proves)

 

Per accedir al Cicle Final cal haver aprovat el Cicle Inicial de l'especialitat.

 • Prova específica (120 hores)
   
 • Bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva
    
 • Bloc específic (180 hores)
  • Instal·lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques 
    
 • Formació pràctica (115 hores)

Les persones que superen el cicle inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

- monitor de salvament i socorrisme

- jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,

- socorrista en piscines

-  socorrista en parcs aquàtics

 - socorrista en piscines naturals

 

El curs també permet accedir al cicle final per a obtenir el Títol de Tècnic en Salvament i Socorrisme.