Socorrisme

GM Salvament i socorrisme (cicle final - platges)

Ensenyaments esportius

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Salvament i Socorrisme

Ensenyaments esportius

Salvament i socorrisme

Modalitat: 

Presencial

Durada: 

660

Hores pràctiques: 

180

Hores presencials : 
480

El Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport. Forma part dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 660 hores i condueix a l'obtenció del títol: 

→ Tècnic/a esportiu/va en salvament i socorrisme per a treballar de socorrista en platges

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

Aquest curs està adreçat a les persones que ja han superat el Cicle Inicial del GM de Salvament i Socorrisme.

El curs s'imparteix a les instal·lacions de l'Escola Ginebró i de l'Esportiu (Llinars del Vallès)

El Cicle Final s'imparteix durant els mesos de gener i juny de 2019.

El curs té lloc a continuació del Cicle Inicial, que s'imparteix entre octubre i desembre de 2018 a l'Escola Ginebró.

 

Cal haver aprovat el Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu 
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (300 hores)

 • Escola de salvament i socorrisme
 • Preparació física del socorrista
 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme 
 • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
 • Espais aquàtics i materials 
 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals

Bloc de formació pràctica (180 hores)

Les persones que superen el Cicle Final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir a:

- un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

- un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

- batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

A nivell laboral, el títol els permetrà treballar com a:

- Socorrista en platges marítimes

- Socorrista en platges fluvial

- Socorrista en llacs i embassaments

- Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica

- Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural

- Socorrista en activitats nauticoesportives

- Entrenador/a de salvament i socorrisme

- Coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme ·

- Responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural

- Àrbitre auxiliar

Convocatòries obertes:

GM Salvament i Socorrisme (cicle final)

Llinars del Vallès


8 gener - 7 juny 2019 (tardes)


Ensenyaments Esportius (Grau Mitjà)
Preus a consultar
Preinscriu-te