TURISME ACTIU

Si ets una persona interessada en la cultura, el patrimoni històric i natural, els viatges i, a més a més, t'agrada compartir el teu interès amb altres persones i fer-ne d'això una professió, la formació en turisme està adreçada a tu.

El turisme és un dels principals motors de l'economia i un dels sectors que ha evolucionat més en els darrers anys. Per això, la formació dels professionals és un element clau per aquest sector per tal de superar els nous reptes

Les titulacions de Turisme t'obren les portes per treballar de:
 • cap d'oficina o de departament d'una agència de viatges,
 • agent de viatges,
 • consultor o consultora de viatges,
 • organitzador o organitzadora d'esdeveniments,
 • venedor o venedora de serveis de viatge i viatges programats i
 • promotor o promotora comercial de viatges i serveis turístics.
 • guia local;
 • guia acompanyant;
 • guia en béns d'interès local;
 • personal informador turístic;
 • cap d'oficines d'informació;
 • personal promotor turístic;
 • personal tècnic d'empresa de consultoria turística;
 • agent de desenvolupament turístic local;
 • personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim;
 • personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports);
 • personal encarregat de facturació en terminals de transport;
 • personal assistent en fires, congressos i convencions, i
 • personal encarregat de serveis en esdeveniments;
Amb Dinàmics podràs obtenir les següents titulacions:
 • Cicle formatiu de grau superior en Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (LOE). Pendent d’aprovació.
 • Cicle formatiu de grau superior en Guia, informació i assistència turístiques (LOE). En preparació.

La durada de cada cicle formatiu és de dos cursos acadèmics però es pot realitzar en format 2x3, és a dir, 2 titulacions en 3 anys.