LLEURE

Converteix-te en una professional del lleure infantil i juvenil!  Cada vegada més s'incrementa la demanda de monitors diplomats de lleure tant per l'àmbit escolar com de l'oci, i les titulacions de monitor/a o director/a en el lleure t’obren les portes per treballar en:

  • Escoles:monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars ...
  • Educació en el lleure:  monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
  • Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada 

 

Background Image

El coneixement obre les portes a noves sortides i oportunitats professionals