LLEURE

Cada vegada més s'incrementa la demanda de monitors diplomats de lleure tant per l'àmbit escolar com de lleure.

Ara tens l'oportunitat de convertir-te en un professional del lleure infantil i juvenil i adquirir noves habilitats en el món social amb la formació específica i reglada de monitor d'activitats de lleure que et permetrà millorar la teva qualificació professional i accedir a les ofertes laborals en aquest àmbit.

Les titulacions de monitor/a o director/a en el lleure t’obren les portes per treballar en:

  • àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars ...
  • àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
  • àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada 

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística..

Amb Dinàmics podràs obtenir les següents titulacions:

  • Diploma oficial de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció general de joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Diploma oficial de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció general de joventut de la Generalitat de Catalunya.
Background Image

El coneixement obre les portes a noves sortides i oportunitats professionals